dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletรูปแบบการเขียนแผนการสอน
bulletตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน

 

  ตารางสอบ O - NET ปี 2558 รายละเอียด
   
    ประกาศเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
   

    ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายละเอียด 
  ตารางเนื้อหาข้อสอบ รายละเอียด

   
   ระเบียบโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2557 รายละเอียด
   
  ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด
   

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวิชาการ


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2558


ค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.2


กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.2


ค่ายภาวะผู้นำ ครั้งที่ 4


วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"(ภาษาจีน)


中国资深语言学教授莅临参访智民学校


清迈大学孔子学院代表拜访泰北侨领庄丰隆博士


美速全德善堂为云南震区灾民赈灾募捐50万泰铢


美速全德善堂举办盂兰盆胜会发放救济物资
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195