ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
หน้าหลัก

 

ประกาศ สสวท. การรับสมัครสอบวิทย์,คณิต

หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอบ สสวท.

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ Tedet

   

หนังสือแจ้งผู้ปกครองสอบ Tedet

   
     
 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เรื่อง แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจ าปีการเงิน 2563  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด

   

 

 

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ระดับภาคและระดับชาติ
ขอบคุณเว็บที่ให้บริการข้อมูล

   

     

          

 

 

   วันสำคัญต่าง  ๆ >>>>     ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล >>> kapook.com >>>>>>         


    กลับสู่ด้านบน

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู" ย้อนหลังคลิกที่นี่

กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาอัลบั้มกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยและเข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ แม่ซอดน่าด่าน (วัดเงี้ยวหลวง) ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก


 สุนทรภู่เป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละครไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย วันที่ 19 มิถุนายน 2562  ได้รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล วิดีโอกิจกรรมย้อนหลัง คลิกที่นี่

 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)งานกิจการนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)แผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานในกิจกรรมตอนเช้า ทุกวันเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนและคณะครู กิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันต่อต้านยาเสพติดโลก  กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูเป็นประจำทุกปีการศึกษา  ประกาศโรงเรียน

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนทุกฝ่าย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโรงเรียนอรุณเมธา สพป.ตาก เขต 2 ในด้านการจัดการเอกสารเตรียมรับการประเมิน โดยที่โรงเรียนอรุณเมธา บ้านซอโอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 

More...

 

เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์โรงเรียนจึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่  16 สิงหาคม พ.ศ.2562

************************************************************************************

More...

 

  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความรู้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมของการ  บูรณาการสะเต็มศึกษา ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนราษฎร์วิทยา

 *************************************************************************

ดาวน์โหลดตารางจัดกิจกรรม

More...

Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055-536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com
ติดต่อ Webmaster 0879432464...sombatkong123@gmail.com