dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletการวิจัยตลาดแรงงาน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletใบสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน
   
   
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนเอกชน รายละเอียด
  ขอความกรุณาแต่ละโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่ได้เป็นตัวแทนและแจ้งมายัง
  โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ภายในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
 
   
    เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเอกชน
  ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
   
    ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด 
  ตารางเนื้อหาข้อสอบ รายละเอียด 
   
  ผลสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
  รายงานระดับโรงเรียน  รายละเอียด   รายงานระดับบุคคล  รายละเอียด 
  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://nt-result.bopp.go.th  
  โดยใช้รหัสผ่านตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  รายละเอียด   
   
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 
   
  ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด
   

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


การแสดงวัฒนธรรมดนตรีจีน โดยคุณอู้หมิง


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 2557


กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปี 2557


กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระธรรมทูต


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2557


กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2557
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"(ภาษาจีน)


中国资深语言学教授莅临参访智民学校 icon


清迈大学孔子学院代表拜访泰北侨领庄丰隆博士 icon


美速全德善堂为云南震区灾民赈灾募捐50万泰铢 icon


美速全德善堂举办盂兰盆胜会发放救济物资 icon
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195