dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletการวิจัยตลาดแรงงาน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletใบสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน

 

    เกียรติบัตร ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน   
  ระดับปฐมวัย  กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
   
    เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเอกชน
  ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
   
  ตารางสอบ O - NET  ปีการศึกษา 2557  รายละเอียด 
   
    ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รายละเอียด 
  ตารางเนื้อหาข้อสอบ รายละเอียด 
   
  ผลสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
  รายงานระดับโรงเรียน  รายละเอียด   รายงานระดับบุคคล  รายละเอียด 
  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://nt-result.bopp.go.th  
  โดยใช้รหัสผ่านตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  รายละเอียด   
   
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 
   
  ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด
   

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


ค่ายปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต ปี 2557 icon


วันพบผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2557 icon


กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย icon


วันปิยมหาราช


ค่ายคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากร


กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนชั้น ป.3 - 4


ตัวแทนนักเรียน แข่งขันวิชาการระดับ สพป.ตาก เขต 2


กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 8
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"(ภาษาจีน)


中国资深语言学教授莅临参访智民学校


清迈大学孔子学院代表拜访泰北侨领庄丰隆博士


美速全德善堂为云南震区灾民赈灾募捐50万泰铢


美速全德善堂举办盂兰盆胜会发放救济物资
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195