dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletการวิจัยตลาดแรงงาน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletใบสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายต่างๆของโรงเรียน

 

   
   กำหนดการสอบแก้ตัวของนักเรียน รายละเอียด 
   
  - กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน/จำหน่ายหนังสือแบบเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และ
  จำหน่ายชุดนักเรียนระดับอนุบาล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 - 6
  พฤษภาคม 2558 (เวลา 08.30 - 15.30 น.)

  - กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 
   
  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตารางสอบ  ตารางเนื้อหาข้อสอบ 
   
  ประกาศผลการสอบวัดความพร้อม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  รายละเอียด รายละเอียดการวัดความพร้อมของนักเรียน 
   
    เกียรติบัตร ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน   
  ระดับปฐมวัย  กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  กลุ่มสาระศิลปะ  กลุ่มสาระการงานอาชีพ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
   
    เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย กลุ่มโรงเรียนเอกชน
  ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 
   
  ตารางสอบ O - NET  ปีการศึกษา 2557  รายละเอียด  
   
  ผลสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนเอกชน 
  รายงานระดับโรงเรียน  รายละเอียด   รายงานระดับบุคคล  รายละเอียด 
  หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ http://nt-result.bopp.go.th  
  โดยใช้รหัสผ่านตามรายละเอียดแนบท้ายนี้  รายละเอียด   
   
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  ประจำปีการศึกษา 2555
รายละเอียด 
   
  ข้อบังคับของชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) รายละเอียด
   

 

กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"


กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2558


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่


บาสเกตบอล รวมพลัง สามัคคี


งานสายรัก สายใย สายใจราษฎร์วิทยา ครั้งที่ 11


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ


การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ปีการศึกษา 2557


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2"
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"(ภาษาจีน)


中国资深语言学教授莅临参访智民学校


清迈大学孔子学院代表拜访泰北侨领庄丰隆博士


美速全德善堂为云南震区灾民赈灾募捐50万泰铢


美速全德善堂举办盂兰盆胜会发放救济物资
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195