ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนราษฎร์วิทยา อ.แม่สอด จ.ตาก กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2562
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
bulletขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
bulletเอกสารการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
dot
dot
bulletเว็บไซต์ครูกังวาน
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 1)
bulletนวัตกรรมครู (คนที่ 2)
dot
dot
bulletคลังหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
dot
กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 กิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 

                  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล โดยงานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย ได้จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรของผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ทางผู้จัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดดอนมูล บ้านค้าง-ภิบาล ต.พระธาตุผาแดง และจากสำนักสงฆ์หนองกิ่งฟ้า ต.ท่าสายลวด มารับบิณฑบาต ในการจัดกิจกรรมครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากมาร่วมพิธี ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้ปกครองขึ้นเป็นตัวแทนผู้ปกครองในการวางพานพุ่มจำนวน 10 ท่านคือ 1 ) คุณนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ 2 ) คุณนิตยา รัศมีเศรษฐี 3 ) คุณขวัญพร สร้อยทอง 4 ) ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรอุบล สมัครเขตการ 5 ) คุณวรรณวิมล สารสุวรรณ์ 6 ) คุณชฎาพร ม้าชัย 7 ) คุณศุภมาศ เริญกาศ 8 ) คุณศิริพร กันทะจันทร์ 9 ) คุณนุชรี แซ่เล็ก 10 ) คุณพัชชุภรณ์ จันทร์บุญ ในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการวัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย การรำถวายพระพรในชุด แม่ของคนไทย ของกลุ่มสาระ ศิลปะ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันทักษาวิชาการวันแม่แห่งชาติ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปีการศึกษา 2562จำนวน 14 ทุน โดยสภาบริหารการศึกษา แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ทางคณะผู้จัดงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้กิจกรรมครั้งสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

หรือคลิกที่นี่

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู" ย้อนหลังคลิกที่นี่
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)
เลขที่ 226/4 ถนนศรีพานิช ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก      รหัสไปรษณีย์ 63110
เบอร์โทร :  055-531989 , 055-536195, 055.536165      โทรสาร :  055-536196
อีเมล : vichakarn.rw@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.ratwittaya.com