dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลางานคณะครู
bulletใบเปลี่ยนเวรคณะครู
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletรูปแบบการเขียนแผนการสอน
bulletตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ
กิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 article

          โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและวันปีใหม่  ( New Year’s Celebration 2012 ) ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีปีใหม่แบบสากล และประเพณีปีใหม่ของไทย อีกทั้งยังสอดรับกับการเตรียมพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
           ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูขึ้น โดยมีการแข่งขันฟุตบอลทีมผสม แชร์บอล วอลเล่ย์บอลและกีฬาพื้นบ้านอีกหลายๆประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของคณะครู

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
 
     
 
     
 
     
 


กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195