dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
dot
bulletบุคลากร
bulletประวัติโรงเรียน
bulletรูปบริเวณโรงเรียน
bulletคำขวัญปรัชญาโรงเรียน
bulletทำเนียบสภานักเรียน
bulletติดต่อเรา
dot
รวมลิงค์เว็บที่น่าสนใจ
dot
bulletสพป.ตาก เขต 1
bulletสพป. ตาก เขต2
bulletเว็บไซต์จังหวัดตาก
bulletสกสค.(ชพค.)
bulletคุรุสภา
bulletการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
bulletกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
bulletเรียนรู้อาเซียน
dot
ผลสอบต่างๆ
dot
dot
Download
dot
bulletใบสมัครงาน
bulletใบลา-ใบเปลี่ยนเวร
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
bulletระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
bulletประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
bulletข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556
bulletระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
bulletแบบฟอร์มฝากประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
bulletคุณลักษณะ 10 ประการ
bulletข้อปฏิบัติของครูและบุคลากร
bulletตัวอย่างสรุปกิจกรรม(โครงการ)
bulletแบบฟอร์มขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2560
bulletทช.1 แบบกรอกประวัติครู บุคลากร
bulletแบบประเมิน SDQ
bulletแบบรายงานการจัดทำสื่อการสอน ปีการศึกษา 2561
bulletแบบรายงานการอบรมของคณะครู
bulletคู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนเอกชน
bulletระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2542
bulletตารางพูดคูณธรรม
bulletปฏิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
bulletเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
bulletแบบบันทึกพูดคุณธรรม
bulletแบบบันทึกวิจัยในชั้นเรียน
กิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560

         ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนเพราะชาวจีนถือว่า วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน เช่นเดียวกับสงกรานต์วันปีใหม่ไทย ดังนั้นชาวจีนจึงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่งและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อชาติจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีพิธีเฉลิมฉลองที่แตกต่างกันไป สำหรับปี 2560 นี้ วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 28 มกราคม 2560 สำหรับวันตรุษจีน ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันชุนเจี๋ย" ซึ่งแปลว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ
         การเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้น จะเริ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีนโดยผู้คนจะเริ่มซื้อข้าวของต่างๆเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือนและเตรียมทำความสะอาดครั้งใหญ่ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ภายในบ้านทั้งประตู หน้าต่างจะประดับประดาไปด้วยสีแดงและกระดาษสีแดงที่มีคำอวยพรให้อายุยืน ร่ำรวย อยู่ดีมีสุข ฯลฯ
        โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ซึ่งได้ก่อตั้งมาโดยบรรพบุรุษชาวจีน ที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองแม่สอดและมีปณิธานในการสืบสานเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่ยุวชนในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นคนดีและเป็นทูตวัฒนธรรมให้ดำรงได้อยู่ในทุกยุคทุกสมัย ฝ่ายบริหารภาษาจีนได้จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 
กิจกรรมในรั้ว "ฟ้า - ชมพู"
Copyright © 2010 by ratwittaya.com E-mail : vichakarn.rw@hotmail.co.th เบอร์โทรศัพท์ 055-531989 , 055-536195