วิสัยทัศน์โรงเรียน>>โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีมาตรฐานสู่สากล..... คำขวัญโรงเรียน>>ความรู้ดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

  

 

 

 

เปิดเรียนตามปกติ : วันที่  22  กุมภาพันธ์  2564

4d 17h 52m 37s

 

>>  เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2563   คลิก

 

   

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนแบ่งเป็นแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
Visitors: 90,239