วิสัยทัศน์โรงเรียน>>โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีมาตรฐานสู่สากล..... คำขวัญโรงเรียน>>ความรู้ดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

 

 

 

สอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วันที่  23  มกราคม  2564

EXPIRED

 

>>  เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2563   คลิก

 

   

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนแบ่งเป็นแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
Visitors: 86,111