วิสัยทัศน์โรงเรียน>>โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ควบคู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีมาตรฐานสู่สากล..... คำขวัญโรงเรียน>>ความรู้ดี มีทักษะ จริยะเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย

 

           

 

 

 

หมดเขตรับสมัครทดสอบความรู้ทางวิชาการ : วันที่  4  กันยายน  2563

EXPIRED

 
 

>>  โลโกของโรงเรียน     คลิกที่นี่

 

>>  โครงการสอนออนไลน์  Project 14   คลิกที่นี่

>>  เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2563   คลิก

 

   

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ

Visitors: 68,788