นับถอยหลังเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 : วันที่  14  พฤษภาคม  2563

44d 20h 2m 0s

 
   ปิดเทอมเชิญชวนเด็ก ๆมาเรียนรู้ไปพร้อมกัน     
  >>   หนังสือเสียง        คลิกที่นี่    
ตารางเวรวันหยุดช่วงปิดเทอมของคณะครู    คลิกที่นี่    
มาตรการในระยะที่ 3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       คลิก    
  รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563    คลิกดูรายละเอียด     
  "เชื้อไวรัส  โคโรน่า   คืออะไร ร้ายแรงแค่ไหน    คลิกที่นี่    
  โลโกใหม่ของโรงเรียน  คลิก    
       

 

   

 

Visitors: 45,026