ตามที่มีหนังสือแจ้งเชิญชวนจากสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนทุกภาคส่วนสวมเสื้อเหลืองตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.นี้ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน 28 กรกฎาคม

 

           

 

 

 

นับถอยหลังเปิดเรียน : วันที่  8  กรกฎาคม  2563

4d 14h 50m 14s

 
   

>>  นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 1 เปิดเรียนวันที่ 13  กรกฏาคม 2563

>>  นักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3  เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฏาคม  2563

 

>>  โลโกของโรงเรียน     คลิกที่นี่เลือกไฟล์โลโก 2

 

   

 

Visitors: 58,956