เวรวันหยุดเดือนมกราคม  2563                              >> คลิก 
   ไฟล์  pdf   ความรู้เกี่ยวกับการรอรับการประเมินรอบที่ 4     >>คลิก 
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2  คลิก
  โลโกใหม่ของโรงเรียน  คลิก
  ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชา ม.ปลายเข้ารับการอบรมงานระบบอัจฉริยะเพื่อการศึกษา  คลิก

 

 

 

Visitors: 32,361