ครูอนุบาลรับเกียรติบัตร

 คณะครูแผนกปฐมวัยรับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

Visitors: 110,769