ครูอนุบาลรับเกียรติบัตร

 คณะครูแผนกปฐมวัยรับมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

Visitors: 97,622