ฉีดวัคซีนคณะครู

 คณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ฉีดวัคซีนโควิด 19

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคน

Visitors: 110,765