กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี62

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

การแสดงพิธีเปิด    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Science Show โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

ซุ้มสมุนไพร

ซุ้มของเล่นวิทยาศาสตร์

ซุ้มการทดลอง  ๑๐ การทดลอง

ซุ้มระบบนิเวศ

ซุ้มสมุทรศาสตร์

ซุ้มสมุทรศาสตร์

ซุ้มโลกและดาราศาสตร์

ซุ้มดนตรีสากล

นิทรรศการ / สัปดาห์ห้องสมุด

Visitors: 73,234