กิจกรรมทำบุญโรงเรียนเนื่องในวาระครบรอบ 72 ปีตี่มิ้ง

            ด้วยในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้มีการบริหารจัดการโรงเรียนในนามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและบรรพชนชาวจีนมีวาระครบรอบ 72 ปีที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนมา ทางคณะกรรมการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญ สืบชะตา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกแผนก ทุกฝ่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ท่านประธานกิตติมศักดิ์แม่สอดมูลนิธิ ท่านคณะกรรมการบริหารแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลนำโดยท่าน ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ท่านประธาน รวมทั้งผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ

            คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของทางโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างดี มีความสุข ทุกคนต่างก็ร่วมภาคภูใจในสถาบันแห่งนี้ ทางโรงเรียนจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เรียนเชิญแขกจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมงาน โดยจะมีกิจกรรมที่จัดขึ้นมากมาย อาทิเช่น พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมขนาดใหญ่ กิจกรรมเปิดป้ายศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เปิดผ้าคลุมปรมาจารย์ขงจื้อและกิจกรรมฉลองในวาระครบรอบ 72 ปีโรงเรียนฯ ภาพและข่าวโดยงานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 59,799