มัธยมช่วยงาน 72 ปี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา..ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

Visitors: 73,223