กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันราชสดุดี ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้่าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ 6) แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทางโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้ดำเนินการประกอบพิธีถวายราชสดุดี บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 72,635