ข้อมูลนักเรียน

                  ระดับชั้นเรียน

               จำนวนห้อง

                เพศ

    รวม

   เฉลี่ยต่อห้อง

    ชาย

     หญิง

              อ.เตรียม

                  3

    58

     56

    114

 

                 รวม

 

 

 

 

 

                  อ.1

                 4

     77

     74

    151

 

                  อ.2

                 4

     75

     84

    159

 

                  อ.3

                 4

     77

     83

    160

 

                 รวม

                15

    287

    297

   584

 

                  ป.1

                6

    117

    122

   239

 

                  ป.2

                6

      96

    129

   225

 

                  ป.3

                6

    110

     115

   225

 

                  ป.4

                5

      90

       88

   178

 

                 ป.5

               5

      81

      101

   182

 

                  ป.6

               5

      73

       88

   161

 

                 รวม

              33

     567

      643

  1210

 

                 ม.1

               2

     30

        55

    85

 

                 ม.2

               2

     29

        41

    70

 

                 ม.3

               2

     36

        30

    66

 

                รวม

               6

     95

       126

   221

 

                 ม.4

               1

      9

        16

     25

 

                 ม.5

               1

      7

        15

     22

 

                 ม.6

               1

     14

        22

    36

 

               รวม

               3

     30

       53

    83

 

          รวมทั้งหมด

              60

    979

     1119

  2098

 

Visitors: 32,378