ผลงานนักเรียน

 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 เข้าแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จ.สุโขทัย

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

 การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีนรางวัลชนะเลิศ

Visitors: 78,966