กิจกรรมวันตรุษจีน 63

เนื่องด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ได้ก่อตั้งมาโดยบรรพบุรุษชาวจีน ที่มาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองแม่สอดและมีปณิธานในการสืบสานเรื่องประเพณี และวัฒนธรรมให้แก่ยุวชนในการสืบสานประเพณีที่ดีงาม พร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเป็นคนดี และเป็นทูตวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ได้ในทุกยุคสมัย ดังนั้นในปี 2563 นี้ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โดยฝ่ายบริหารงานภาษาจีน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ขึ้น

Visitors: 85,467