คลิปวิดีโอนำเสนอโรงเรียน ปี 63

                         VTR  นำเสนอ สมศ รอบ 4 

                         โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

 

Visitors: 90,236