ประชุมชมรมผู้ปกครอง

 

หากมีใครเคยสังเกต เราจะเห็นว่าในโรงเรียน นอกจากการเรียนและการสอนแล้ว ยังมีหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย ซึ่งต่างก็มีความสำคัญในหน้าที่ของตน เพื่อที่จะให้โรงเรียนสามารถที่จะดำเนินการเรียนการสอนต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ก็จะเป็นการดูแลของฝ่ายการเงิน ด้านกฎข้อบังคับต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง ด้านความสะอาด ดูแลแวดล้อมในโรงเรียน ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายนักการโรงเรียน และจะมีอีกฝ่ายที่หลายคนจะได้ยินบ่อยมาก นั่นก็คือ ฝ่ายสมาคมครูผู้ปกครอง

สมาคมครูผู้ปกครอง หรือ Parent Teacher Association เป็นสมาคมที่ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงรวมถึงได้แลกเปลี่ยน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวนักเรียนตลอดจนสถานศึกษา สมาคมครูผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ปกครองให้มามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานของตนเอง ซึ่งบางครั้งในกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียน จะคอยให้โรงเรียนนั้นสอน หรือให้ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ พ่อแม่บางคนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ กลับมองว่าส่งลูกมาเรียน เพื่อที่จะให้โรงเรียนดูแลอย่างเดียว แต่ทราบหรือไม่ว่า การเรียนนี้ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของวิชาการอย่างเดียว ดังนั้นในกระบวนการบางอย่างที่จะทำให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โรงเรียนตั้งเป้าไว้ อาจจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย จึงต้องมีสมาคมนี้ขึ้นมาในหลายๆ โรงเรียน เพื่อที่ว่าตัวผู้ปกครองจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาลูกหลานของท่านด้วย

Visitors: 63,327