อาหารเสริมนม

 

นมคืออาหารเสริมที่ได้รับการยอมรับจากนักโภชนาการทั่วโลกว่าเป็นแหล่งของสารอาหารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็ก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเติบโตและมีพัฒนาการรวดเร็วมากที่สุดในช่วงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นการได้รับสารอาหารที่เพียงพอก็ย่อมจะส่งผลต่อการเติบโตของร่างกายและสมอง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กทั่วโลกอีกจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงการบริโภคนมได้อย่างเพียงพอ

สำหรับประเทศไทย โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการริเริ่มและให้คำแนะนำจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกสุดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการจัดทำโครงการนี้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นแบบอย่างสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

Visitors: 103,248