อบรมหลักสูตรออนไลน์

 
การพัฒนาวิชาชีพครูออนไลน์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

 

 

 

สพฐ.แจ้งตารางการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการประชุมทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

 32 หลักสูตรการศึกษา อบรมออนไลน์ ฟรี สำหรับครู มีเกียรติบัตร  ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

 

Visitors: 85,469