ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณ ท่าน สส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สจ.จิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ สท.นายอัศวิน พินิจวงษ์ และด่านกักสัตว์ตาก กรมปศุสัตว์ ที่ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับโรงเรียน

Visitors: 86,109