ต้อนรับเปิดเทอม

เปิดเทอมวันแรกคึกคัก โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)จัดระบบคัดกรองก่อนเข้าเรียนตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือสวมหน้ากาก-เจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าเรียน ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจัดระเบียบการจราจรหวังลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าโรงเรียนเตรียมความเรียบร้อยมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  โดยทางโรงเรียนได้จัดระบบคัดกรองตามหลักสาธารณสุข  

Visitors: 85,467