พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563

 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณห้องโถงอาคารเรียน 3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) นายวัชรินทร์  ใจยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกิจกรรมถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทองและกล่าวบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณ

 **เนื่องในศุภวาระวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนของโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ให้ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล หากมีพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ตลอดกาลนาน   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม****

 ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)ทั้งนี้ พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประจำปี 2563  มีการจัดพิธีเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด – 19

 

 

Visitors: 63,327