เตรียมพร้อมสอบ o-net ปี 63

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมพร้อมการสอบได้แล้วที่เว็บไซต์
สทศ.

Test Blueprint ป.6

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/212

 

Test Blueprint ม.3

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/213

 

Test Blueprint ม.6

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/214

Visitors: 78,939