อวยพรวันเกิดคุณปณิธิ ตั้งผาติ

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดคุณปณิธิ ตั้งผาติ อายุ ยืนหมื่นแม้นแสนประเสริฐ วรรณะ เพริศพราวพริ้มยิ้มแสนหวาน สุขะ ดีมีพลังดั่งต้องการ พละ ชาญสดใสสมในจินต์ ลาภ เนืองนับรับขวัญในวันเกิด ยศ เลอเลิศระบือไกลไปทั่วถิ่น สรรเสริญ คำฉ่ำหวานปานเสียงพิณ

Visitors: 103,250