ชนะเลิศฟุตบอลเยาวชน

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐนันท์ สมัครกสิการ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐนันท์ สมัครกสิการ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รุ่นอายุ 14 ปี โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

Visitors: 97,617