รับหน้ากากอนามัยจากสโมสรโรตารีแม่สอด

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ยังการด์ไม่ตก


         ด้วยโรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ในความอุปถัมภ์ของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสโมสรโรตารีแม่สอด และเทศบาลนครแม่สอดในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และทางโรงเรียน ได้กำหนดเป็นนโยบายแก่คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย   ในระหว่างที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน รวมทั้งประสานขอความร่วมมือผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อโรงเรียนต้องผ่านจุดคัดกรอง  ที่โรงเรียนกำหนดทุกคน และปฏิบัติการอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด
        ทั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันไวรัสดังกล่าว โดยยึดคติที่ว่า “เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกัน”
                                                                                                ภาพและข่าวโดย งานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)

Visitors: 79,748