ทำความสะอาดโรงเรียน 22 ก.พ. 64

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ชุดปฏิบัติทางจิตวิทยาที่ 301 และหน่วยชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้ามาทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร ห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และพร้อมในการเปิดเรียนใน วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณ กรมทหารราบ ที่ 4 และเจ้าหน้าที่ นครแม่สอด พร้อมทั้งคณะจิตอาสาทุกท่านในความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

Visitors: 103,248