ทำความสะอาดอนุบาล

โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอดที่เข้ามาทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร ห้องเรียนและบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

Visitors: 103,249